engelse vlag nederlandse vlag
kadasterkaart

Historisch erfgoed

Buurtschap De Knolle ligt in het buitengebied van het dorp Oosterwolde en grenst aan het dorp Fochteloo.
Reeds in 1542 wordt melding gemaakt van de landerijen en de zathe (boerderij) van De Knolle, waarvan het land doorliep tot aan de Drentse grens.muuranker

De fundering van de uit ‘Friese geeltjes’ opgetrokken Saksische boerderij waarin nu Op De Knolle Bed & Breakfast is gevestigd, gaat terug tot 1715. Aan het muuranker dat deze datum vermeldt, hing vroeger een uit ijzer gesmede knol of raap. Toch heeft deze knol oorspronkelijk niets te maken met de oude naam Knol of Knolle. De betekenis van het woord Knolle (ook wel Nolle of Nol genoemd) is 'hoogte' of 'zandheuvel'.


keuterij

Achter de boerderij hebben nog 2 keuterijen gestaan. De familie Kathmann die in april 2014 bij Op De Knolle logeerde, heeft één van die keuterijen van 1964 tot de ruilverkaveling in 1970 in bezit gehad als vakantiehuisje. Op de oude foto ziet het huisje er heel idyllisch uit maar bedenk wel dat het verstoken was van alle nutsvoorzieningen die wij nu zo gewoon vinden.


keuterij

In augustus 2014 kregen wij bezoek van de familie Oosterga. Meneer Oosterga vierde bij ons dat hij 65 geleden was geboren op De Knolle. Ook van zijn geboortehuis hebben we een foto gevonden.
Beide foto's dateren uit de jaren 60 en komen uit het archief van de familie Kathmann.